تبلیغات
رسول رضایی - بی نام
مثلا من-نشر مایا

یکی تنها از جنگ می گوید

دیگری تنها از خودکشی برادرش

دیگری تنها از گرانی بنزین

دیگری تنها از "بیگانه"

دیگری تنها فیلم میبیند

دیگری تنها ورزش می کند

دیگری تنها گوش راستش را می خاراند

دیگری ...

دیگری ...

دیگری ...

تو به تیمارستانی دل بستی

که منم


"رسول رضایی"
نوشته شده در تاریخ شنبه 17 مرداد 1394 توسط رسول رضایی:
    

VPN prices

قالب وبلاگ